Vi kommer i framtiden att följa konsumentverkets rekommendation för service av brandredskap när det gäller privatpersoner, service var 5 år