Kontakta oss för rådgivning angående systematiskt brandskyddsarbete samt besiktning av handbrandsläckare, brandposter, rökluckor, nödljusarmaturer, brandtätning.

I SRVFS 2004:3 allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete står att det är skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta dokumenteras.

Läs mer: