Checklista för Hemmet

Checklista för ökad säkerhet.

Följ listan och kontrollera brandskyddet i din bostad.

 

 • Fastigheten ska vara utrustad med minst 1 brandvarnare per våningsplan.(eller per 60 kvm)
 • Kontrollera brandvarnarens funktion. Byt batteri årligen, t.ex. vid första advent.
 • Kontrollera elutrustningen i lägenheten. Sladdar i kläm? Glapp i kontakter?
 • Åtgärda blinkande lysrör. El-fel är en av de vanligaste brandorsakerna.
 • Gå aldrig hemifrån med påslagen diskmaskin, tvättmaskin eller torktumlare.
 • Placera inte levande ljus på TV:n.
 • TV:n ska stå fritt. Slå av TV:n med knappen på apparaten, inte med fjärrkontrollen.
 • Förvara tändstickor och tändare utom räckhåll för barnen.
 • Dra ur kontakten när du använt kaffekokare och brödrost.
 • Förvara inte brandfarlig vara i källare eller vindsförråd.
 • Se till att filter och spisfläkt är fria från fett.
 • Se till att onödigt skräp och tidningar inte samlas i trapphus, källare eller på vinden.
 • Sopluckorna i trapphusen ska alltid vara stängda.
 • Container på gården? Säkerhetsavståndet till byggnad är 4 meter för täckt container, 6 meter för öppen container.
 • Dörrar till källare och vindar ska alltid vara låsta.
 • Vid frågor är du alltid välkommen att ringa till Sjömarkensbrandservice.
Tillbaka