Vi erbjuder Företag och Privatpersoner Brand och Larmlösningar med mycket hög service.
Nu även webb SBA och Certifierade Brandtätare.
Vi kommer i framtiden att följa konsumentverkets rekommendation för service av brandredskap när det gäller privatpersoner, service var 5 år